direct naar inhoud van Artikel 23 Verkeer - 3
Plan: Buitengebied Rijssen-Holten
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1742.BPB2011000-0303

Artikel 23 Verkeer - 3

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het vervoer over de weg;
 • b. ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding - monument tevens voor een bouwkundig monument;

met daarbij behorende:

 • c. gebouwen, zoals bushaltes;
 • d. fietspaden;
 • e. bermen en bermsloten;
 • f. taluds;
 • g. ongelijkvloerse kruisingen;
 • h. carpoolplaatsen;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. verkeers- en informatievoorzieningen;
 • k. faunapassages;
 • l. parkeer- en groenvoorzieningen;
 • m. waterhuishoudkundige voorzieningen.
23.2 Bouwregels

Op de tot Verkeer - 3 aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

23.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bushaltes en andere wachtruimtes mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • b. de oppervlakte van bushaltes en andere wachtruimtes mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m2.
23.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de volgende hoogte:

bouwwerk   hoogte  
bouwwerken, geen gebouw zijnde   10 m